นายไครี จามาลุดดิน รมว.สาธารณสุขของมาเลเซีย แถลงว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ ผู้ที่มีหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว ผู้ที่ติดโควิด-19 แล้วหายจากอาการป่วยภายในระยะเวลา 60 วันก่อนเดินทางมายังมาเลเซีย และผู้ที่อายุไม่เกิน 12 ปี สามารถเดินทางเข้ามาในมาเลเซียได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจทั้งขาเข้าและขาออก

ขณะที่การสวมหน้ากากอนามัยนอกสถานที่จะไม่ใช่ข้อบังคับอีกต่อไป เมื่อถึงวันดังกล่าว แต่เป็นสิ่งที่ภาครัฐยังขอความร่วมมือให้ปฏิบัติต่อไป ส่วนการสวมหน้ากากอนามัยภายในสถานที่ร่มเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดแล้วแต่ยังไม่ครบ ต้องเข้ารับการตรวจทั้งขาเข้าและขาออก โดนเมื่อเดินทางมาถึง ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน นอกจากนี้ การกำหนดวงเงินประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องแสดงอีกต่อไป เมื่อถึงวันที่ 1 พ.ค. นี้